TIN TỨC - Bản Tin Cotec Land
 
   Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần Thứ 13
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần Thứ 13 Xem chi tiết

   Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Xem chi tiết

   CÔNG BỐ THÔNG TIN TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Xem chi tiết

   Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Xem chi tiết

   Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2017 Xem chi tiết

  
V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Xem chi tiết

   THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất Cotec (CotecLand) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Xem chi tiết

   THÔNG BÁO
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất Cotec (CotecLand) thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.
THÔNG BÁO Xem chi tiết

   LỄ BÀN GIAO BLOCK A – BLUE SAPPHIRE RESORT (Vũng Tàu, 02/07/2016)
LỄ BÀN GIAO BLOCK A – BLUE SAPPHIRE RESORT (Vũng Tàu, 02/07/2016)
LỄ BÀN GIAO BLOCK A – BLUE SAPPHIRE RESORT (Vũng Tàu, 02/07/2016) Xem chi tiết

   THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Xem chi tiết

 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJpageCategory1000000
SJCpageTypeHome

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR25955.9226034.0226714.34
GBP29234.4429440.5229702.45
USD232652326523385
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS