NHÂN SỰ - Chính sách
 
   
 
 

1. Chính sách tiền lương:

Một điểm nổi bật liên quan đến chính sách tiền lương của Công ty là xây dựng chính sách tiền lương mở. Ngoài mức lương cố định cho từng nhân viên thì hàng tháng Ban lãnh đạo Công ty căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân để thưởng thêm từ 5 đến 10% mức lương của nhân viên. Ngoài chế độ lương là các kỳ khen thưởng hàng năm, vào các dịp lễ, tết Công ty đều có chính sách khen thưởng cho nhân viên.

Ngoài các chế độ về tiền lương, thưởng Công ty cũng đặc biệt chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần cho CB-CNV: Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình du lịch, văn hóa thể thao nội bộ cho CB-CNV.

2. Điều kiện làm việc:

Công ty luôn tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình trong thời gian làm việc thông qua môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ, an toàn lao động và vệ sinh lao động.

Công ty tổ chức các chuyến tham quan du lịch, các phong trào thể dục thể thao theo định kỳ tạo điều kiện cho tất cả nhân viên có cơ hội giao lưu học hỏi, cũng như vui chơi giải trí để tái tạo sức lao động.

Chính sách của Công ty là đa dạng hóa hình thức đãi ngộ, mở rộng các đối tượng đãi ngộ có thể đảm bảo duy trì và thu hút những nhân tài về làm việc cho Công ty. Ngoài những quy định của pháp luật, Công ty còn có các chính sách sau:

- Bán ưu đãi căn hộ khi Công ty triển khai kinh doanh các dự án mới.

- Bán ưu đãi Cổ phần cho CB-CNV khi Công ty tăng vốn điều lệ.

- Thưởng quyền mua Cổ phần cho CB-CNV làm việc tại Công ty.

- Thưởng hàng năm của Công ty, thưởng trong các dịp lễ, tết, tổng kết ...

 


 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJ
SJC

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR  
GBP  
USD  
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS