NHÂN SỰ - Nguồn nhân lực
 

Con người là yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động. Đối với một doanh nghiệp thì vấn đề con người là hết sức quan trọng, có tính chất quyết định đối với sự thành bại, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay. Vì vậy, COTEC LAND luôn đánh giá cao vai trò của con người và nhìn nhận đây chính là yếu tố cốt lõi để làm nên sự thành công của Tập đoàn.

Về vấn đề này, COTECLAND đã có những chiến lược xây dựng, đào tạo và quản lý nhân sự một cách bài bản và khoa học, tạo thành một thể thống nhất. Cho đến nay, COTECLAND được coi là nơi có nguồn nhân lực tương đối dồi dào và hoàn hảo, trong đó đội ngũ có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ cao.

Bên cạnh đó, COTEC LAND luôn mời gọi và tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng từ các trường Đại học trong và ngoài nước. Ngoài ra, COTECLAND còn nhiều chế độ đãi ngộ như: tạo môi trường làm việc tốt nhất, biết lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc. Giải quyết thỏa đáng chế độ, chính sách cho người lao động, cam kết được đào tạo phát triển thành nguồn nhân lực chủ chốt.

Từ nội bộ: Công ty tạo điều kiện tốt nhất cho nguồn nhân lực tiềm năng bằng cách cấp ngân sách đào tạo chuyên sâu và nâng cao. Đầu tư, phát hiện và tìm kiếm những nhân viên có triển vọng để tập trung đào tạo thành những cán bộ lãnh đạo kế thừa.


 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJ
SJC

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR  
GBP  
USD  
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS