TÀI LIỆU - Văn Bản Pháp Luật
 
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC
Quy chế quản trị công ty chỉ áp dụng cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứnng khoán. Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hóa nền kinh tế.
download Download     QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch 2013 và định hướng các Dự án đầu tư Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)đến năm 2015 như sau:
download Download     NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Xem chi tiết

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 20 CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC
Đại hội đồng cổ đông họp và thông qua việc sủa đổi, bổ sung Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand)như sau:
download Download     THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 20 CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC Xem chi tiết

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội
Để thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị
download Download     CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội Xem chi tiết

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003
Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Đất đai và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Luật Đất đai năm 2003 (sau đây gọi là Luật Đất đai) là một đạo luật rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao hiệu lực quản lý, (Download tài liệu về xem)
download Download     CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 Xem chi tiết

CHỈ THỊ - Về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
Hiện nay việc quản lý và sử dụng đất của các tổ chức chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, còn để xảy ra nhiều tiêu cực như sử dụng không đúng diện tích, không đúng mục đích, không sử dụng, để bị lấn chiếm, cho mượn, cho thuê trái phép, chuyển nhượng trái pháp luật, hủy hoại đất.
download Download     CHỈ THỊ - Về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất Xem chi tiết

Chỉ thị 134/CT_TTG Về việc tăng cường kiểm tra sử lý vi phạm luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Download tài liệu về xem
download Download     Chỉ thị 134/CT_TTG Về việc tăng cường kiểm tra sử lý vi phạm luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Xem chi tiết

LUẬT sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (Luật số 25/2001/QH10 ngày 29/6/2001).
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998. (Download tài liệu về xem)
download Download     LUẬT  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (Luật số  25/2001/QH10 ngày 29/6/2001). Xem chi tiết

Quy định chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng; Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay; Căn cứ vào các điều 17, 18 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; (Downloat tài liệu về xem)
download Download     Quy định chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Xem chi tiết

LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; (Download tài liệu về xem)
download Download     LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI Xem chi tiết

 
  1 2   
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJ
SJC

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR  
GBP  
USD  
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS