TÀI LIỆU - Công Bố Thông Tin
 
MIỄN NHIỆM PTGĐ ĐỐI VỚI ÔNG ĐÀO ĐỨC CƯƠNG
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     MIỄN NHIỆM PTGĐ ĐỐI VỚI ÔNG ĐÀO ĐỨC CƯƠNG Xem chi tiết

XÁC NHẬN CỦA SKHDT VỀ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     XÁC NHẬN CỦA SKHDT VỀ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Xem chi tiết

Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh Xem chi tiết

Biên bản kiểm phiếu thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     Biên bản kiểm phiếu thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh Xem chi tiết

HỒ SƠ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     HỒ SƠ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Xem chi tiết

download Download     Xem chi tiết

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.
download Download     DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Xem chi tiết

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
V/v: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.
download Download     PHIẾU LẤY Ý KIẾN Xem chi tiết

TỜ TRÌNH CỔ ĐÔNG
V/v: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.
download Download     TỜ TRÌNH CỔ ĐÔNG Xem chi tiết

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.
download Download     QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Xem chi tiết

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJpageCategory1000000
SJCpageTypeHome

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR25406.7225483.1726248.54
GBP30116.2930328.5930598.59
USD231202312023240
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS