TÀI LIỆU - Công Bố Thông Tin
 
Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
download Download     Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QÚI II NĂM 2018
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QÚI II NĂM 2018 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ QÚI II NĂM 2018
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ QÚI II NĂM 2018 Xem chi tiết

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)
download Download     QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Xem chi tiết

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)
download Download     QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT Xem chi tiết

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)
download Download     QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT Xem chi tiết

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
download Download     CÔNG BỐ THÔNG TIN TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Xem chi tiết

QUYẾT ĐỊNH
V/V: TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
download Download     QUYẾT ĐỊNH Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)
download Download     THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)
download Download     CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Xem chi tiết

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJ
SJC

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR26589.9126669.9226907.26
GBP29484.0729691.9129956.14
USD232202322023300
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS