TÀI LIỆU - Công Bố Thông Tin
 
download Download     Xem chi tiết

Quyết định HĐQT về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     Quyết định HĐQT về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Xem chi tiết

Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng 2018 đã kiểm toán
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng 2018 đã kiểm toán Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018 đã kiểm toán
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018 đã kiểm toán Xem chi tiết

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần Thứ 13
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần Thứ 13 Xem chi tiết

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
download Download     Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QÚI II NĂM 2018
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QÚI II NĂM 2018 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ QÚI II NĂM 2018
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ QÚI II NĂM 2018 Xem chi tiết

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)
download Download     QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Xem chi tiết

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)
download Download     QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT Xem chi tiết

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJpageCategory1000000
SJCpageTypeHome

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR26553.7826633.6826870.61
GBP30062.1830274.130543.41
USD233002330023390
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS