TÀI LIỆU - Công Bố Thông Tin
 
CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BCTC QUÝ II-III/2020
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BCTC QUÝ II-III/2020 Xem chi tiết

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHẬM NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-III/2020
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHẬM NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-III/2020 Xem chi tiết

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD THAY ĐỔI LẦN THỨ 14
Công ty CP đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD THAY ĐỔI LẦN THỨ 14 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 Xem chi tiết

CBTT BẦU TRƯỞNG BKS Nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     CBTT BẦU TRƯỞNG BKS Nhiệm kỳ 2020-2025 Xem chi tiết

CBTT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT Nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     CBTT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT Nhiệm kỳ 2020-2025 Xem chi tiết

Biên bản họp - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     Biên bản họp - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Xem chi tiết

Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec
download Download     Xem chi tiết

THÔNG BÁO v/v TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     THÔNG BÁO v/v TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Vui lòng Click vào đây để xem nội dung
download Download     THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT Xem chi tiết

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJ
SJC

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR  
GBP  
USD  
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS