TÀI LIỆU - Công Bố Thông Tin
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ QÚI I NĂM 2018
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec...
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ QÚI I NĂM 2018 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QÚI I NĂM 2018
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec...
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QÚI I NĂM 2018 Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2017
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà Nước và SGDCK Tp HCM.
download Download     Báo cáo thường niên năm 2017 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2017
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec...
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2017 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017
Công ty Cổ phần và Đầu Tư Phát Triển nhà đất Cotec...
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017 Xem chi tiết

Văn bản chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban Chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM
download Download     Văn bản chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Xem chi tiết

XIN GIA HẠN NỘP BCTC NĂM 2018
Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước. Sở gia dịch Chứng khoán Tp HCM.
download Download     XIN GIA HẠN NỘP BCTC NĂM 2018 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ IV NĂM 2017
Kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017.
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ IV NĂM 2017 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ IV NĂM 2017
Kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017.
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ IV NĂM 2017 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
download Download     BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017) Xem chi tiết

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJ
SJC

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR26655.9726736.1826974.6
GBP30370.730584.7930857.53
USD227452274522815
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS