TÀI LIỆU
 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec Báo Cáo Thường Niên 2015 như sau:
download Download      BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 Xem chi tiết

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec Báo Cáo Thường Niên 2014
download Download     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2013 COTECLAND VÀ CÁC CÔNG TY CON
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec và các công ty con báo cáo tài chính quý 4 năm 2013
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2013 COTECLAND VÀ CÁC CÔNG TY CON Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2013
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec(CotecLand). Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013
download Download     BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2013 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY COTECLAND NĂM 2013
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec(CotecLand). Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
download Download     BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY COTECLAND NĂM 2013 Xem chi tiết

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec(CotecLand. Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.
download Download     THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Xem chi tiết

Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch
download Download     Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch Xem chi tiết

CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BCTC QUÝ II-III/2020
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     CÔNG VĂN GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BCTC QUÝ II-III/2020 Xem chi tiết

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHẬM NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-III/2020
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHẬM NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-III/2020 Xem chi tiết

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD THAY ĐỔI LẦN THỨ 14
Công ty CP đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec (CotecLand)
download Download     GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD THAY ĐỔI LẦN THỨ 14 Xem chi tiết

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   
 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJ
SJC

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR  
GBP  
USD  
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS