DỊCH VỤ - Tư vấn đầu tư bất động sản
 

-     Đánh giá và phân tích toàn bộ hoạt động đầu tư các dự án.

-         Xây dựng các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật

-         Thẩm tra các phương án kinh tế các dự án.

-         Quản lý toàn bộ các công việc có liên quan đến đầu tư tài chính các dự án.

-         Làm thủ tục vay vốn Ngân hàng.

-         Lập kế hoạch tài chính cho các dự án.

-         Theo dõi thu chi của các dự án.

-         Lưu trữ hồ sơ các dự án đầu tư.

-         Thực hiện các thủ tục đầu tư dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư , thực hiện đầu tư đến kết thúc đầu tư dự án.

-         Lập kế hoạch đầu tư các dự án.

-         Tham gia lập và thẩm tra dự án đầu tư

-         Lập và thẩm tra dự toán.

 

Trung tâm Kinh tế Tổng hợp

 

Địa chỉ                  : Lầu 8, COTEC Building, số 14 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, HCM

Điện thoại             : 08.54011901

Người liên hệ        : Ông Đàm Quang Trực 
images/244x80.gif
images/bvdn.jpg
images/Duc giangweb.jpg
images/bluesapphire.gif
images/BLUETOWER.jpg
images/longhai.jpg
images/doitac.gif
images/Panner-Tuyen-Dung.gif
images/Hotline1.jpg

  
Mua vàoBán ra
SBJ
SJC

  
Mua vàoChuyển khoảnBán ra
EUR  
GBP  
USD  
 
 
Copyright © COTEC LAND. All rights reserved. - Design by COTEC MEDIA
Design by VENUS